• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

NOWY TERMIN - Fast Love a Tribute to George Michael

NOWY TERMIN - Fast Love a Tribute to George Michael

Ważna informacja:

W związku z otrzymaniem od organizatora informacji dotyczącej wydarzenia "Fast Love a Tribute to George Michael" w Szczecinie, zaplanowanego pierwotnie na 12 października 2020 o godz. 19:00,  informujemy o  PRZEŁOŻENIU go na 20 lutego 2021, godz. 19:00.

Miejsce wydarzenia oraz miejsca na biletach pozostają bez zmian, a dotychczasowe bilety automatycznie zachowują swoją ważność na nowy termin, bez konieczności ich ponownego generowania.

Występ został przełożony z powodu siły wyższej.