• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

W okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 spółka ARENA SZCZECIN OPERATOR Sp. zo.o. była Beneficjentem programu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ARENA SZCZECIN OPERATOR Sp. zo.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego programu spółka ARENA SZCZECIN OPERATOR Sp. zo.o. uzyskała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowanie w kwocie 32 465,55 PLN.