• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

FORUM CHARYZMATYCZNE

Forum Charyzmatyczne organizowane jest przed wspólnotę Lew Judy, która jest wspólnotą katolicką, maryjną, biblijną i charyzmatyczną. Spotkanie będzie miało formę rekolekcji i ma charakter zamknięty. 

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Forum musi być zapisana poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie: lewjudy.org . Tam również więcej informacji o wydarzeniu.