• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

Regulamin lodowiska

 

 1. Wejście na lodowisko następuje wyłącznie w łyżwach i na podstawie ważnego biletu.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jazdy w rękawiczkach.

 3. Zalecane jest używanie kasków ochronnych.

 4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jazdy w jednym kierunku.

 5. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 6. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.

 7. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas jazdy na łyżwach, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.

 8. Dzieci powinny pozostawać pod opieką osoby dorosłej.

 9. Niedozwolone są wszelkie zabawy na tafli lodowiska stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników.

 10. Niedozwolone jest siadanie i przechodzenie przez bandy.

 11. Obsługa lodowiska ma prawo do wyproszenia osób zachowujących się niewłaściwie, tzn. zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników tafli.

 12. Niedozwolone jest palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych na tafli lodowiska.

 13. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody w biurze lodowiska lub u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.

 14. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i obsługę lodowiska.

 15. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren lodowiska.

 16. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.

 17. Po zakończeniu tury wszyscy przebierają się na zewnątrz lodowiska.

 18. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska organizator nie odpowiada.

 19. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 100 osób.