• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Regulamin wypożyczalni łyżew1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Arena Szczecin Operator.

2. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15:45-21:45 a w weekendy w godzinach 8:45 – 22:00

3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.

4. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie pozostawienia wpłaconej kaucji w wysokości 100zł lub ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego, np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy.

5. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew.

6. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.

7. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.

8. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej tercji.

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

10. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie 150 zł, za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala osoba upoważniona.

11. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

12. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.

13. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

14. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.