• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Szkółka łyżwiarska


We WTORKI i CZWARTKI w godz. 17:00 – 18:00 działała odpłatna SZKÓŁKA nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach poprzez zabawę :)
 

PROGRAM ZAJĘĆ 
W programie zajęć zajmiemy się przede wszystkim nauką i doskonaleniem poszczególnych elementów jazdy na łyżwach.

Dodatkowym atutem jest wprowadzenie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem sprzętu oraz rekwizytów.

Dziecko uczy się przede wszystkim przez zabawę. Zabawa jest jedną z głównych form aktywności ruchowej, umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb i zainteresowań. A co najważniejsze przyspiesza proces nauki oraz powoduje, że ćwiczenia stają się przyjemnością.

Podstawowe umiejętności:

·chodzenie po lodzie (w łyżwach)

·jazda w przód po prostej

·jazda do tyłu po prostej

·jazda w przód po obrysie koła

·przekładanka przodem po linii okręgu

·jazda tyłem po obrysie koła

·przekładanka tyłem po linii okręgu

·hamowanie przodem

·przysiad (i pistolet)

·„bocian” (jazda na 1 nodze)

·slalom

·„beczki”

·podskok obunóż

·zmiana kierunku jazdy z przodu do tyłu i z tyłu do przodu
 

CENNIK

Zajęcia trwają 60minut i odbywają się 1 raz w tygodniu we wtorki lub czwartki o godzinie 17.00 – 18.00

KARNETY

na cały sezon ( grudzień – luty ) z wyłączeniem świąt i ferii

CENA ZA KARNET 375 ZŁ -  10 ZAJĘĆ

 

Zajęcia wtorki lub zajęcia czwartki:

21.11.2017               23.11.2017

28.11.2017               30.11.2017

05.12.2017               07.12.2017

12.12.2017               14.12.2017

19.12.2017                21.12.2017

09.01.2018                11.01.2018

30.01.2018                01.02.2018

06.02.2018                08.02.2018

13.02.2018                15.02.2018

20.02.2018                22.02.2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Aby zapisać dziecko do Szkółki Łyżwiarskiej należy przesłać drogą mailową formularz na adres karolina.chmielewska@arenaszczecin.pl, w którym muszą znaleźć się informacje:

Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzica/opiekuna) ……………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………............

Dzień zajęć……………………………………………………………..............................

Wiek uczestnika ………………………………………………........................................

Twój email …………………………………………........................................................

Telefon kontaktowy …………………………….............................................................

Grupa początkująca / grupa jeżdżąca

Wtorek / czwartek

Uwagi: ………………………………….........................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: TUTAJ 
 

REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ 

1.  Wszystkich uczestników SZKÓŁKI obowiązuje regulamin lodowiska ARENA SZCZECIN.

2.  Przystąpienie do zajęć jest jednoznaczne z oświadczeniem rodzica/opiekuna, iż uczestnik nie ma   przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki jazdy na łyżwach.

3.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, wpłata należności wg cennika oraz okazanie karnetu bezpośrednio przed wejściem na lodowisko.

4.  Opłatę za zajęcia należy uiszczać jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

5.  Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne.

6.  Wszelkie aktualne informacje podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz na stronie internetowej.

7.  Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych.

8.  Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych SZKÓŁKI, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.