• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH SPORTOWYCH

 

1. Uczestnikami Półkolonii z Netto Areną, mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat (zajęcia prowadzone w 2 grupach wiekowych: 6-8 oraz 9-12 lat)

2. Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia telefonicznie lub mailowo a następnie:

KROK 1 Wypełnienie dokumentów (Karta Kwalifikacyjna Uczestnika, Warunki Uczestnictwa, Regulamin Półkolonii, Oświadczanie RODO) i odesłanie ich na adres mailowy: polkolonie@arenaszczecin.pl (dokumenty do wypełnienia znajdują się w zakładce ZGŁOSZENIA

KROK 2 Wpłacenie pełnej kwotę za półkolonie przelewem na konto:

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 1010 0000 5488 4800 1001 

Istnieje również możliwość uregulowania płatności gotówką w kasie biletowej Netto Arena. 

Półkolonie– 440 złotych / z uwzględnieniem rabatu – 390 złotych

DANE: Arena Szczecin Operator Sp.z o.o. ul. Szafera 3/5/7 71-245 Szczecin

TYTUŁEM: Opłata za półkolonie; data turnusu, imię i nazwisko dziecka (obowiązkowe informacje)

KROK 3 Podpisanie dokumentów w Netto Arenie, najdalej w pierwszy dzień trwania turnusu

3. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu 75% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych.
W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

5. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania półkolonii to 7 osób.

6. Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona.

INFORMACJE I ZAPISY:

mail: polkolonie@arenaszczecin.pl
tel. + 48 609 485 798
Telefon czynny w godz. 09:00 do 16:30