• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Stocznia Szczecin

W związku z wycofaniem się z rozgrywek PlusLigii KPS Stocznia Szczecin S.A. Klientom, którzy zakupili karnety na sezon 2018/2019 przysługuje zwrot pieniędzy za mecze, które się nie odbędą. W związku z powyższym otrzymają zwrot ceny ww. karnetów obniżonej o wartość 5 zrealizowanych meczy, tj. otrzymają 8/13 zapłaconej ceny. Wysokość zwrotu obliczono w ten sposób, że karnet obowiązywał na 13 meczów, z których 5 meczów odbyło się, a 8 się nie odbędzie.

Aby otrzymać zwrot ceny karnetu www. wysokości Klient który zakupił karnet poprzez internet jest zobowiązany przesłać na adres mail: pomoc@abilet.pl żądanie zwrotu w formie następującego oświadczenia:

Żądam zwrotu 8/13 uiszczonej przeze mnie ceny karnetu na mecze KPS Stocznia Szczecin S.A. na sezon 2018/2019. Oświadczam, że zapłata 8/13 uiszczonej ceny karnetu na moją rzecz wyczerpuje wszelkie roszczenia główne i uboczne wobec Abi Plus Krzysztof Frejman – właściciela systemu Abilet.pl, jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości w związku z wycofaniem się z rozgrywek PlusLigii KPS Stocznia Szczecin S.A., i z tego tytułu nie roszczę i nie będę rościć do ww. podmiotu żadnych pretensji, oraz zrzekam się wszelkich dalszych roszczeń wobec ww. Podmiotu.

Dotyczy numeru zamówienia: …..

Ww. oświadczenia dotyczące zwrotów należy składać do dnia 28.02.2019r.

Zwroty będą realizowane od dnia 10.01.2019 r. przez pośrednika płatności, na podstawie odrębnego zlecenia przesłanego w oparciu o złożone przez Klienta oświadczenie, wypłata środków nastąpi nie później niż 14 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia oświadczenia.

Z przyczyn formalno-prawnych prosimy o zachowanie treści powyższego oświadczenie bez zmian.

Klienci, który zakupili karnet w kasie Netto Arenyotrzymają zwrot pieniędzy w kasie Netto Areny po wypełnieniu poniższego oświadczenia (oświadczenie można otrzymać i wypełnić w kasie Netto Areny):

Ja niżej podpisany żądam zwrotu 8/13 uiszczonej przeze mnie ceny karnetu na mecze KPS Stocznia Szczecin S.A. na sezon 2018/2019. Oświadczam, że zapłata 8/13 uiszczonej ceny karnetu na moją rzecz wyczerpuje wszelkie roszczenia główne i uboczne wobec Abi Plus Krzysztof Frejman – właściciela systemu Abilet.pl, jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości w związku z wycofaniem się z rozgrywek PlusLigii KPS Stocznia Szczecin S.A., i z tego tytułu nie roszczę i nie będę rościć do ww. podmiotu żadnych pretensji, oraz zrzekam się wszelkich dalszych roszczeń wobec ww. podmiotu.

Czytelny podpis zgłaszającego się