• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

Orthosport

Orthosport jest to prężnie rozwijający się ośrodek medyczny kompleksowo zajmujący się pacjentem. Począwszy od konsultacji lekarskich i dietetycznych, przez pełną diagnostykę, rehabilitację, orzecznictwo sportowe, po badania wydolnościowe gwarantują osiągnięcie pełnego efektu leczniczego.


Przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia lekarzy oraz sprzętu medycznego, wykonują wysokospecjalistyczne usługi medyczne mające na celu dobro i zdrowie pacjenta.


Równolegle specjalizują się w zakresie usług z szeroko rozumianej medycyny sportowej, a w szczególności w orzekaniu o zdolności do wykonywania sportu (zgodnie z zasadami PTMS – Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej), odżywaniu i suplementacji w sporcie wyczynowym, przygotowywaniu zaświadczeń TUE zgodnie z przepisami WADA (Międzynarodowa Organizacja Antydopingowa) oraz dobieraniu indywidualnych programów treningowych zapobiegającym urazom tj. treningach osobistych.

Kontakt
Tel. 690 50 50 68

Więcej informacji: http://www.orthosport.pl/